GDPR

GDPR ( General Data Protection Regulation )-Ochrana zpracování osobních údajů-Informace pro zákazníky ze dne 1.3.2020

Správce osobních údajů: Mgr.Gabriela Keplová- Javorník 127, Svitavy,- IČO 08810915 (dále jen „Správce“)

-zapsaná v živnostenském rejstříku ŽÚ města Litomyšl pro předmět podnikání Oční optika

„Správce“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů-dále jen „Nařízení“) zpracovává následující údaje:

  1. Standardní osobní údaje: jméno- příjmení- datum narození- rodné číslo- zdravotní pojišťovna- kontaktní adresa- telefon- email (jsou zpracovány za účelem uzavření a plnění smlouvy „zakázky“ mezi zákazníkem a Správcem, plnění s tím souvisejících zákonných povinností vůči zákazníkům a orgánům veřejné správy)
  2. Zvláštní osobní údaje: Vámi popsané zdravotní obtíže- informace o Vašem zdravotním stavu- lékařská zpráva (údaje potřebné pro poskytování zdravotní péče, vedení zdravotnické dokumentace, dle vyhlášky č.98/2012 Sb., o zdrav.dokumentaci a vykazování údajů zdrav.pojišťovnám a předávání údajů do Národního zdrav.informačního systému)

Subjekt údajů vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů v následujícím rozsahu: za účelem jednání a poskytnutí služeb optiky a souvisejících opateních-za účelem zasílání informací, nabídky služeb, zboží a sdělení-za účelem poskytnutí reference o provedených službách-za účelem správného fungování webových stránek, měření návštěvnosti a reklamních služeb (osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou a archivovány dle zákonných lhůt). Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.

Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou posktnuty žádné třetí straně s vyjímkou: zaměstnanců Správce, poskytovatelům doručovacích, právních, účetních služeb či orgánům veřejné moci. Zvláštní osobní údaje mohou být poskytuty osobám s právem nahlížet do zdrav.dokumentace dle zákona o zdrav.službách. Dále mohou být poskytovány zdrav.pojišťovnám v rámci předávání dokladů a úhrad zdrav.prostředků.

Subjekt má následující práva: právo na informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány; právo na přístup a aktualizaci osobních údajů; právo na přenos k jinému správci; právo na omezení či výmaz údajů; právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na soudní ochranu. Poskytnutý souhlas jde kdykoliv odvolat prostřednictvím emailového či listinného sdělení.